φρουρός

Μεταφράσεις

φρουρός

guard, watch, bailiff, sentinel (fru'ros)
ουσιαστικό αρσενικό
ο σκοπός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close