φρουρώ

Μεταφράσεις

φρουρώ

guardgarder (fru'ro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
φυλάω σκοπιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close