φτάρνισμα

Μεταφράσεις

φτάρνισμα

sneeze

φτάρνισμα

éternuement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close