φτάρ-

(προωθήθηκε από φτέρνισμα)
Μεταφράσεις

φτάρ- φτέρνισμα

( 'ftar- 'fternizma )
ουσιαστικό ουδέτερο
το να φταρνίζεται κν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close