φταρ-

Μεταφράσεις

φταρ- φτερνίζομαι

( ftar- fter'nizome )
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
εκπνέω δυνατά λόγω ερεθισμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close