φτυάρι

Μεταφράσεις

φτυάρι

shovel, spadepelleSpaten, Schaufelлопата, совокجارُوفlopataskovlpalalapiolopatapalaシャベルschopskuffeszuflaspadeพลั่วkürekxẻng铁铲, лопата ('ftçari)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
οικοδομικό ή κηπουρικό εργαλείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close