φτωχά

Μεταφράσεις

φτωχά

poorly (fto'xa)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close