φυγάς

Μεταφράσεις

φυγάς

fugitive, outlaw
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close