φυγόκεντρος

(προωθήθηκε από φυγόκεντρη)
Μεταφράσεις

φυγόκεντρος

(fi'ɣocendros) αρσενικό

φυγόκεντρη

(fi'ɣocendri) θηλυκό

φυγόκεντρο

zentrifugalcentrifugalcentrifugecentrifugaالطرد المركزيcentrífugacentrífuga (fi'ɣocendro) ουδέτερο
επίθετο
που έχει την τάση να απομακρύνεται από το κέντρο η φυγόκεντρος δύναμη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close