φυλάκιο

Μεταφράσεις

φυλάκιο

outpost (fi'lacio)
ουσιαστικό ουδέτερο στρατιωτικός όρος
σημείο που φρουρείται από το στρατό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close