φυλακισόμενος

Μεταφράσεις

φυλακισόμενος

prisoner
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close