φυλαχτό

Μεταφράσεις

φυλαχτό

amuletamuletoAmuletamuleto護身符amuletamuletoamuletАмулетamuletteamulet护身符お守り (fila'xto)
ουσιαστικό αρσενικό
μικρό αντικείμενο που προστατεύει τον κάτοχό του
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close