φυλλώδης

Μεταφράσεις

φυλλώδης

herbaceous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close