φυσάει

Μεταφράσεις

φυσάει

draughty (fi'sai)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
έχει αέρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close