φυσαλλίδα

Μεταφράσεις

φυσαλλίδα

bubble

φυσαλλίδα

فُقّاعَة

φυσαλλίδα

bublina

φυσαλλίδα

boble

φυσαλλίδα

Blase

φυσαλλίδα

burbuja

φυσαλλίδα

kupla

φυσαλλίδα

bulle

φυσαλλίδα

mjehurić

φυσαλλίδα

bolla

φυσαλλίδα

φυσαλλίδα

거품

φυσαλλίδα

bubbel

φυσαλλίδα

boble

φυσαλλίδα

bańka

φυσαλλίδα

bolha

φυσαλλίδα

пузырек

φυσαλλίδα

bubbla

φυσαλλίδα

ฟอง

φυσαλλίδα

kabarcık

φυσαλλίδα

bong bóng

φυσαλλίδα

泡沫
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close