φυσιγγιοθήκη

Μεταφράσεις

φυσιγγιοθήκη

belt, cartridge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close