φυσική

Μεταφράσεις

φυσική

physicsfizikophysiquefísicaفِيزْياءfyzikafysikPhysikfísicafysiikkafizikafisica物理学물리학natuurkundefysikkfizykaфизикаfysikวิชาฟิสิกส์fizikvật lý物理学, 物理физическиפיזית物理
ουσιαστικό θηλυκό
η επιστήμη που μελετά τα φυσικά φαινόμενα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close