φυσική επιλογή

Μεταφράσεις

φυσική επιλογή

natural selection

φυσική επιλογή

sélection naturelle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close