φυσικοί πόροι

Μεταφράσεις

φυσικοί πόροι

přírodní zdroje

φυσικοί πόροι

naturressourcer

φυσικοί πόροι

Bodenschätze

φυσικοί πόροι

natural resources

φυσικοί πόροι

recursos naturales

φυσικοί πόροι

luonnonvarat

φυσικοί πόροι

ressources naturelles

φυσικοί πόροι

prirodni resursi

φυσικοί πόροι

risorse naturali

φυσικοί πόροι

天然資源

φυσικοί πόροι

천연 자원

φυσικοί πόροι

natuurlijke hulpbronnen

φυσικοί πόροι

naturressurser

φυσικοί πόροι

bogactwa naturalne

φυσικοί πόροι

recursos naturais

φυσικοί πόροι

полезные ископаемые

φυσικοί πόροι

naturtillgångar

φυσικοί πόροι

ทรัพยากรธรรมชาติ

φυσικοί πόροι

doğal kaynaklar

φυσικοί πόροι

tài nguyên thiên nhiên

φυσικοί πόροι

自然资源
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close