φυσικό

Μεταφράσεις

φυσικό


ουσιαστικό ουδέτερο
χαρακτήρας, φύση Είναι το φυσικό του.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close