φυσικός αριθμός

Μεταφράσεις

φυσικός αριθμός

natural number, whole number
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close