φυσιογνωμία

Μεταφράσεις

φυσιογνωμία

physionomie (fisioɣno'mia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. πρόσωπο οικεία φυσιογνωμία Έχει μια σατανική φυσιογνωμία.
2. προσωπικότητα μεγάλη φυσιογνωμία της μουσικής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close