φυτεία

Μεταφράσεις

φυτεία

plantationplantationplantaciónプランテーションплантация (fi'tia)
ουσιαστικό θηλυκό
μεγάλη έκταση με καλλιέργεια φυτεία καπνού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close