φυτοζώω

Μεταφράσεις

φυτοζώω

vegetate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close