φυτοφάγος

Μεταφράσεις

φυτοφάγος

(fito'faɣos) αρσενικό-θηλυκό

φυτοφάγος

(fito'faɣos) ουδέτερο

φυτοφάγο

graminivorous, herbivore, herbivorous, phytophagous, vegetarianherbivore, végétarien (fito'faɣo) ουδέτερο
επίθετο
χορτοφάγος φυτοφάγο ζώο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close