φωνητικός

Μεταφράσεις

φωνητικός

phonetic, vocal

φωνητικός

phonétique, vocal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close