φωνογράφος

Μεταφράσεις

φωνογράφος

phonograph
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close