φωτάω

Μεταφράσεις

φωτάω

éclairer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close