φωταγωγώ

Μεταφράσεις

φωταγωγώ

(fotaɣo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
γεμίζω ένα χώρο με φως
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close