φωταύγεια

Μεταφράσεις

φωταύγεια

éclat, lumière

φωταύγεια

luminescence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close