φωτεινοί σηματοδότες

Μεταφράσεις

φωτεινοί σηματοδότες

إِشَارَاتُ الـمُرُور

φωτεινοί σηματοδότες

semafor

φωτεινοί σηματοδότες

trafiklys

φωτεινοί σηματοδότες

Verkehrsampel

φωτεινοί σηματοδότες

traffic lights

φωτεινοί σηματοδότες

semáforo

φωτεινοί σηματοδότες

liikennevalot

φωτεινοί σηματοδότες

feux

φωτεινοί σηματοδότες

semafor

φωτεινοί σηματοδότες

semaforo

φωτεινοί σηματοδότες

交通信号

φωτεινοί σηματοδότες

교통 신호등

φωτεινοί σηματοδότες

verkeerslichten

φωτεινοί σηματοδότες

trafikklys

φωτεινοί σηματοδότες

światła drogowe

φωτεινοί σηματοδότες

semáforo

φωτεινοί σηματοδότες

светофор

φωτεινοί σηματοδότες

trafikljus

φωτεινοί σηματοδότες

สัญญาณจราจร

φωτεινοί σηματοδότες

trafik ışıkları

φωτεινοί σηματοδότες

đèn giao thông

φωτεινοί σηματοδότες

交通灯
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close