φωτεινότητα

Μεταφράσεις

φωτεινότητα

brightness

φωτεινότητα

luminosité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close