φωτισμένος

Μεταφράσεις

φωτισμένος

enlightened
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close