φωτιστικό

Μεταφράσεις

φωτιστικό

(fotisti'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
η λάμπα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close