φωτοαντίγραφο

Μεταφράσεις

φωτοαντίγραφο

photocopiephotocopyfotocópiaфотокопиеfotokopiefotocopiafotokopieFotokopieصورةfotocopiafotokopifotokopia (fotoa'diɣrafo)
ουσιαστικό ουδέτερο
φωτοτυπία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close