φωτογένεια

Μεταφράσεις

φωτογένεια

(foto'ʝenia)
ουσιαστικό θηλυκό
η ιδιότητα κάποιου να βγαίνει όμορφα στις φωτογραφίες έχω φωτογένεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close