φωτοτυπικός

(προωθήθηκε από φωτοτυπική)
Μεταφράσεις

φωτοτυπικός

(fototipi'kos) αρσενικό

φωτοτυπική

(fototipi'ci) θηλυκό

φωτοτυπικό

(fototipi'ko) ουδέτερο
επίθετο
μηχάνημα που κάνει φωτοτυπίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close