φωτοτυπικό μηχάνημα

Μεταφράσεις

φωτοτυπικό μηχάνημα

مَاكِينَةُ تَصْوِيرٍ

φωτοτυπικό μηχάνημα

kopírka

φωτοτυπικό μηχάνημα

kopimaskine

φωτοτυπικό μηχάνημα

Fotokopiergerät

φωτοτυπικό μηχάνημα

photocopier

φωτοτυπικό μηχάνημα

fotocopiadora

φωτοτυπικό μηχάνημα

kopiokone

φωτοτυπικό μηχάνημα

photocopieur

φωτοτυπικό μηχάνημα

aparat za umnožavanje

φωτοτυπικό μηχάνημα

fotocopiatrice

φωτοτυπικό μηχάνημα

コピー機

φωτοτυπικό μηχάνημα

복사기

φωτοτυπικό μηχάνημα

kopieerapparaat

φωτοτυπικό μηχάνημα

kopimaskin

φωτοτυπικό μηχάνημα

kopiarka

φωτοτυπικό μηχάνημα

máquina de fotocópias, máquina de xerox

φωτοτυπικό μηχάνημα

фотокопировальное устройство

φωτοτυπικό μηχάνημα

kopieringsapparat

φωτοτυπικό μηχάνημα

เครื่องถ่ายเอกสาร

φωτοτυπικό μηχάνημα

fotokopi makinesi

φωτοτυπικό μηχάνημα

máy photocopy

φωτοτυπικό μηχάνημα

复印机
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close