φωτοτυπώ

Μεταφράσεις

φωτοτυπώ

photocopy

φωτοτυπώ

kopírovat

φωτοτυπώ

fotokopiere

φωτοτυπώ

fotokopieren

φωτοτυπώ

fotocopiar

φωτοτυπώ

valokopioida

φωτοτυπώ

photocopier

φωτοτυπώ

fotokopirati

φωτοτυπώ

fotocopiare

φωτοτυπώ

コピーする

φωτοτυπώ

복사하다

φωτοτυπώ

fotokopiëren

φωτοτυπώ

kopiere

φωτοτυπώ

zrobić fotokopię

φωτοτυπώ

fotocopiar, xerocar

φωτοτυπώ

kopiera

φωτοτυπώ

ถ่ายสำเนา

φωτοτυπώ

fotokopisini çekmek

φωτοτυπώ

photocopy

φωτοτυπώ

影印
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close