φόρμουλα

Μεταφράσεις

φόρμουλα

公式formule数式fórmula公式Formelالصيغةvzorecформулаהנוסחהfórmulaสูตร수식formulekaavaformulaформулаformulaformel ('formula)
ουσιαστικό θηλυκό
1. μαθηματικός ή χημικός τύπος μαθηματική φόρμουλα
2. μέθοδος, σχεδιασμός νέα ταξιδιωτική φόρμουλα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close