φόρμουλα

Μεταφράσεις

φόρμουλα

formulafórmulaFormelformulaformuleформулаformulefórmulaالصيغةформула公式公式vzoreckaavaהנוסחה数式수식formelสูตร ('formula)
ουσιαστικό θηλυκό
1. μαθηματικός ή χημικός τύπος μαθηματική φόρμουλα
2. μέθοδος, σχεδιασμός νέα ταξιδιωτική φόρμουλα
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close