φύλλωμα

Μεταφράσεις

φύλλωμα

foliagefeuillageзеленинаfolhagemfogliameлистваLaub단풍أوراق الشجرfollajeliści ('filoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
η πρασινάδα των φυτών το φύλλωμα των δέντρων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close