φύσημα

Μεταφράσεις

φύσημα

souffle ('fisima)
ουσιαστικό αρσενικό
1. η αίσθηση της μετακίνησης του αέρα φύσημα του ανέμου
2. ιατρική πάθηση της καρδιάς καρδιακό φύσημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close