φώσφορος

Μεταφράσεις

φώσφορος

phosphorusالفوسفورPhosphorฟอสฟอรัสphosphorefosforזרחןфосфорリンfosforфосфорfósforofosforofosforfósforofosforfosfor ('fosforos)
ουσιαστικό αρσενικό
χημεία ουσία απαραίτητη στον οργανισμό που παίρνουμε από τα ψάρια, το αυγό κ.λπ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close