χ

Μεταφράσεις

χ

(ç)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
χι, το εικοστό δεύτερο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close