χάιδεμα

Μεταφράσεις

χάιδεμα

('xaiðema)
ουσιαστικό αρσενικό
το να χαϊδεύω κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close