χάλασμα

Μεταφράσεις

χάλασμα

ruinruine ('xalazma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να χαλάει κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close