χάλια

Μεταφράσεις

χάλια

miserable, rotten ('xaʎa)
επίρρημα
απαίσια Είμαι χάλια. To έργο ήταν χάλια.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close