χάλκινος

(προωθήθηκε από χάλκινη)
Μεταφράσεις

χάλκινος

('xalcinos) αρσενικό

χάλκινη

('xalcini) θηλυκό

χάλκινο

copper ('xalcino) ουδέτερο
επίθετο
φτιαγμένος από χαλκό χάλκινο μετάλλιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close