χάσμα

Μεταφράσεις

χάσμα

gap, gulf, riftmezeragapразрыв差距brecha差距ギャップהפערLücke ('xazma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. μεγάλο άνοιγμα χάσμα ανάμεσα σε δυο βουνά
2. μεταφορικά τεράστια απόσταση το χάσμα των γενεών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close