χίλια

Μεταφράσεις

χίλια

tausendthousandtuhatmillemillemilleduizendtysiącтысячаأَلْفtisíctusindmiltuhattisuću1000tusenmiltusenหนึ่งพันbinnghìn
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close